Home Page

Descendants of Girsh Askinazy

horizontal rule

Lev Matusov
2023 Los Feliz Dr. #6
Thousand Oaks, CA 91362
(805) 381 - 1591
Last Revised on 07/16/2000

Ultimate Family Tree version 3.0 Upgrad


email graphicSend e-mail to preparer:lmatusov@hotmail.com
horizontal rule


Table of Contents

Surname List
Descendants
Drop Chart
Index

horizontal rule

Surname List


ASKINAZY, AXELROD, BARTSEV, BATALINA, BRODSKII, CEITLINA, DEEV, DEKEL'MAN, DELMACHINSKII, EGOROV, ETKINA, EYDELMAN, FELDMAN, FREIDKIN, FRIDIEV, GORONOVICH, GUZMAN, KHEIFETS, LARCHENKO, LEBEDENKO, LEBEDEV, LEBEDEVA, LEIBINA, LEVIT, LITMAN, LYAKHOVICH, MAKARSKII, MALYAVIN, MALYAVINA, MATUSOV, MATUSOVA, MORGULIS, ORLOVA, OSTROVSKII, RIEKHENSTEIN, RIVKIND, ROGACHEV, RYZHIKH, SAKKHABIEV, SAMUIL, SHARISHEV, SHEBALINA, SHLAME, SHULUTKO, SHVETS, SOKOLOV, SOLOV'EV, SON, STUDNITZ, TALALEI, TARASOV, TISTCHENKO, TOKUNOV, TOKUNOVA, VEKSEL, VLADIMIRSKAYA, WINEBERG, YAVNO, YURESKUL, ZAMBROVSKII

horizontal rule